BDU-nun ELMİ-TƏDQİQAT HİSSƏSİ

1957-ci ildə keçmiş SSRİ-nin Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyinin əmri ilə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indi-Bakı Dövlət Universiteti) nəzdində Elmi-tədqiqat bölməsi yaradılıb. 13 mart 1987-ci ildə Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin sərəncamı və SSRİ Nazirlər Sovetinin qərarı ilə Azərbaycan Dövlət Universiteti SSRİ-nin aparıcı ali məktəblərinin sırasına daxil edilib və 1987-ci ilin sentyabr ayında Universitetin nəzdində Elmi-tədqiqat bölməsinin bazasında Elmi-tədqiqat hissəsi (ETH) yaradılıb.

Bookmark and Share