Search

Axtarış

2012-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin əməkdaşları tərəfindən  digər təşkilatlarda müştərək müəlliflik  ilə alınmış patentlərin siyahısı

Patentin nömrəsi

Kim tərəfindən verilib

İxtiranın adı

Müəllif(lər) BDU-dan

Vəzifəsi

1

2

3

5

6

1.

İ 2012 0032

AMEA, Aşqarlar Kimyası İnstitutu

Yanacaqlara oksidləşməyə qarşı aşqar

Ağayeva Mahirə Əlibala q.

- Kimya fakültəsi “Alkenilfenollar kimyası” ETL-nin b.e.i.; k.e.n.

2.

İ 2012 0035

AMEA

Aşqarlar Kimyası İnstitutu

1-Piperidin -2-fenilkarboniloksietan sürtkü yağlarına fungisid aşqar kimi

Allhverdiyev Mirzə Ələkbər o.

Kimya fakültəsi “Üzvi kimya” kafedrasının professoru; k.e.d.

 

3.

İ 2012 0036

AMEA

Aşqarlar Kimyası İnstitutu

2-Tiosiantoindolin-3-onun sürtkü yağlarına antimikrob aşqar kimi

Allhverdiyev Mirzə Ələkbər o.

Kimya fakültəsi “Üzvi kimya” kafedrasının professoru;

4.

İ 2012 0056

AMEA

Aşqarlar Kimyası İnstitutu

4-(N,N-dimetilamino)-1-benzalanilin mis kompleks duzu sürtkü yağlarına antimikrob aşqar kimi

Allhverdiyev Mirzə Ələkbər o.

Kimya fakültəsi “Üzvi kimya” kafedrasının professoru;

5.

İ 2012 0091

Quliyeva Hökümə Fərman q.

Zərərvericilərin sayının proqnozlaşdırması üsulu

Quliyeva Hökümə Fərman q.

Biologiya fakültəsi, Onurğasızlar zoologiyası, b.e.d., prof.

6.

F 2012 0003

AMEA

Fizika institutu

Optik disk

Əliyev İsfəndiyar Maksud o.

Fizika fakülıtəsi, Ümumi Fizika kafedrasının professoru.

7.

F 20111

AMEA

Fizika institutu

Paskal qanunu nümayiş etdirmək üçün cihaz

Əliyev İsfəndiyar Maksud o.

Fizika fakülıtəsi, Ümumi Fizika kafedrasının professoru.

Bookmark and Share