Search

Axtarış

2013-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin əməkdaşları tərəfindən  digər təşkilatlarda müştərək müəlliflik  ilə alınmış patentlərin siyahısı

Patentin nömrəsi

Kim tərəfindən verilib

İxtiranın adı

Müəllif(lər) BDU-dan

Vəzifəsi

1

2

3

5

6

1.

F 2013 0008

1. Məmmədov Nemət Əli o.;

2.Mahmudov Fikrət

Mahmud o.;

3.Ələkbərov Şahin Şəmşəd o.

4.Sərdarov Şubay Firudin o.

 

Su elektroaktivatoru

Məmmədov Nemət Əli o.

Fizika fak. “Fiziki elektronika kaf. dosenti;

 

Ələkbərov Şahin Şəmşəd o.

 

 

Fizika Problemləri ETİ-si b.e.iş.

 

Bookmark and Share