Search

Axtarış

2014-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin əməkdaşları tərəfindən  digər təşkilatlarda müştərək müəlliflik  ilə alınmış patentlərin siyahısı

Patentin nömrəsi

İxtiranın adı

İxtiranın BDU-da işləyən müəllifləri

1

3

5

1.

F 2014 0005

Zəncirvari reaksiyanın nümayişi üçün  cihaz-model

Əliyev İsfəndiyar Maksud o. Fizika fak. “Ümumi fizika” kaf. professoru

 

AVRO-ASİYA PATENTLƏRİ

1.

019264

(28.02.2014)

Xlorlu Aluminiumun su məhlulunun alınma üsulu

Qəhramanov Nadir Fərrux o. Fizika fak. “Ümumi fizika” kaf. professoru

2.

019859

(30.06.2014)

Sellulozanın aktivasiyası üsulu

Qəhramanov Nadir Fərrux o. Fizika fak. “Ümumi fizika” kaf. professoru

3.

019931

(30.07.2014)

Sellulozanın aktivasiyası üsulu

Qəhramanov Nadir Fərrux o. Fizika fak. “Ümumi fizika” kaf. professoru

4.

018854

(29.11.2013)

Sellulozanın aktivasiyası üsulu

Qəhramanov Nadir Fərrux o. Fizika fak. “Ümumi fizika” kaf. professoru

 

Bookmark and Share