Search

Axtarış

2015-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin əməkdaşları tərəfindən  digər təşkilatlarda müştərək müəlliflik  ilə alınmış patentlərin siyahısı

Patentin nömrəsi

İxtiranın adı

İxtiranın BDU-da işləyən müəllifləri

1

2

3

AVRO-ASİYA PATENTLƏRİ

1.

022438

(30.12.2015)

 

Средство, обладающее антивирусными и антигрибковым действием при заболевании овощ ных культур

İbrahimova Vəfa Xəlil q. Ekolofiya və torpaqşünaslıq fak., torpaqşünaslıq kaf.

2.

022317

(30.12.2015)

 

Лекарственное средство, обладающее антивирусным, антибактериальным , антигрибковым, противоожоговым  действием и способ его получения

İbrahimova Vəfa Xəlil q. Ekologiya və torpaqşünaslıq fak., “Torpaqşünaslıq” kaf.

3.

020941

(27.02.2015)

Aktivləşdirilmiş Sellu lozanın alınması üsulu

Qəhrəmanov Nadir Fərrux o. Fizika fak. “Ümumi fizika” kaf. professoru

AZƏRBAYCAN PATENTİ

1.

İ2015 0076

Bitki yağlarının transefir-ləşmə reaksiyası üçün katalizatorun alınma üsulu

Əhmədov İdris Məcid o. Kimya fak. “Üzvi kimya “  kaf.professoru

 

Bookmark and Share