Search

Axtarış

2016-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin əməkdaşları tərəfindən  digər təşkilatlarda müştərək müəlliflik  ilə alınmış patentlərin siyahısı

Patentin nömrəsi

İxtiranın adı

İxtiranın BDU-da işləyən müəllifləri

1

2

3

AVRO-ASİYA PATENTLƏRİ

1.

022464

 

Способ активации целлюлозы

Qəhrəmanov Nadir Fərrux o. Fizika fak. “Ümumi fizika” kaf. professoru

2.

024329

(30.09.2016)

Способ активации целлюлозы

Qəhrəmanov Nadir Fərrux o. Fizika fak. “Ümumi fizika” kaf. professoru

3.

024244

(31.08.2016)

Способ получения порошка целлюлозы

Qəhrəmanov Nadir Fərrux o. Fizika fak. “Ümumi fizika” kaf. professoru

4.

024328

(30.09.2016)

Способ получения порошка целлюлозы

Qəhrəmanov Nadir Fərrux o. Fizika fak. “Ümumi fizika” kaf. professoru

5.

024220

(31.08.2016)

Способ получения порошка активированной целлюлозы

Qəhrəmanov Nadir Fərrux o. Fizika fak. “Ümumi fizika” kaf. professoru

6.

024275

(30.09.2016)

Способ получения активированной целлюлозы

Qəhrəmanov Nadir Fərrux o. Fizika fak. “Ümumi fizika” kaf. professoru

7.

024257

(31.08.2016)

Способ активации целлюлозы

Qəhrəmanov Nadir Fərrux o. Fizika fak. “Ümumi fizika” kaf. professoru

8.

024276

(30.09.2016)

Способ активации целлюлозы

Qəhrəmanov Nadir Fərrux o. Fizika fak. “Ümumi fizika” kaf. professoru

AZƏRBAYCAN PATENTLƏRİ

1.

А 2016 0003

Dalğa maşını

Əliyev İsfəndiyar Maqsud o. Fizika fak. “Ümumi fizika” kaf. professoru

2.

I2016 0011

Yüksək dispersli metal tozunun  alınma üsulu

Əmiraslanov İmaməddin Rəcəbəli o. Kimya fak. ”Qeyri üzvi materialşünaslıq” ETL-i, ap.e.iş.

3.

İ 20160056

2-pentanamidoetilpenta-

noat yağlayıcı –soyuducu  mayelərə fungisid  aşqar kimi

Məhərrəmov Məhərrəm Nəcəf o., Kimya fak. ”Zərif üzvi sintez” ETL, ap.e.iş,  Qarazadə Xatirə  Ağacəli o. Kimya fak. ”Zərif üzvi sintez” ETL,e.iş. Lütfəliyev Adil  Həsən o. Kimya fak. ”Zərif üzvi sintez” ETL, b.e.iş. , Bayramova Zərnişan Eldar q. Kimya fak. ”Zərif üzvi sintez” ETL, e.iş.

4.

İ 20160113

Butadien –stirol kauçuku əsasında elastomer qarışığı

Prof.Əkbərov Oqtay Hümbət o., Kimya fak.YMB kaf.müd.,

 

Bookmark and Share