Search

Axtarış

Bakı Dövlət Universitetinin sahibliyi ilə 2016-cı ildə alınmış
P A T E N T L Ə R

Patentin dövlət qeydiyyat

nömrəsi

Patentin adı

İxtiranın BDU-da işləyən müəllifləri

1.

İ 2011 0067

 

N-desil,2,3-dime

tilaminopropenilketon poladın turşu korroziyasının ingibitoru kimi

1. Akad. Məhərrəmov Abel  Məmmədəli o.  Kimya fak. “Üzvi kimya” kaf. müdiri;

2. K.e.d.Əliyev İsmayıl Əhmədəli o. Kimya fak.Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyiı” kaf. müdiri

3. K.e.n. Xəlilova Florida İsmayıl q.

2.

İ 2013 0121

 

2-propenilfenolun malein anhidridi ilə birgə oliqomeri epoksid qatranlarının tikici agenti kimi

1. Akad. Məhərrəmov Abel  Məmmədəli o.  Kimya fak. “Üzvi kimya” kaf. müdiri

2. K.e.d. Bayramov Musa Rza o. Kimya fak.  “Neft kimyası və kimya texnologiyası” kaf. müdiri


3 K.e.n.Ağayeva Mahirə Aybala q.   Kimya fak. “Alkenilfenollar kimyası” ETL-in b.e.i.

4. k.e.d.Məmmədov İbrahim Qərib o. “Neft kimyası və kimya texnologiyası” kaf. prof.

5. N.V.Əzimova Kimya fak.  “Neft kimyası və kimya texnologiyası” kaf b.lab.

6. k.e.n.Əliyeva Sevil Qaçay q.- Kimya fak.  “Zərif üzvi sintez” ETL-in b.e.iş.

 

 

Bookmark and Share