Search

Axtarış

Bakı Dövlət Universitetinin sahibliyi ilə 2011-ci ildə alınmış
PATENTLƏR

N

Patentin

nömrəsi

İxtiranın adı

Dövlət

reystrində

qeyd olunma tarixi

Müəlliflər

Fakültə

1

2

3

4

5

6

1

İ20110016

B-heksenilkəhrəba turşusunun morfolidi poladın turş mühitdə korroziyası inqibitoru kimi

18.02.2011

Xəlilova F.İ.

Zeynalov S.D.

Kimya fakültəsi

2

İ20110018

3-benzoniloksi-5-eteksikarbonil-6-metil dihidropiran antimikrob preparatı kimi

07.03.2011

Məhərrəmov A.M.

Allahverdiyev M.Ə.

Nağıyev F.N.

Kimya fakültəsi

3

İ20110045

3-(3'-üçlübutilamin -2'- hidroksipropil) -6 metil-2-okso-4-fenil-5-etoksikarbonil-1,2,3,4-tetrahidroprimitin antimikrob preparat kimi

13.05.2011

Məhərrəmov A.M.

Qurbanova M.M.

Zamanova A.V.

Allahverdiyev M.Ə.

Kimya fakültəsi


4

I20110049

Misin (II) fotometrik təyini üsulu

19.05.2011

Məhərrəmov A.M.

Rəfiyeva H.L.

Hacıyeva S.R.

Kimya fakültəsi

Ekologiya  və  torpaq-şünaslıq  fakültəsi

5

I20110081

1-Alliltiondolin-3- on sürtkü yağlarına antimikrob aşqar kimi

05.09.2011

Məhərrəmov A.M.

Allahverdiyev M.Ə.

Əliyev S.Q.

Əsgərov A.B.

Kimya fakültəsi

6

İ20110088

Ətraf mühitin çirklənməsinin müəyyən edilməsi üsulu

13.10.2011

Məmmədova A.O.

Biologiya fakültəsi

7

I20110086

Ətraf mühiti çirkləndirən amillə-rin bitkilərə ekotoksikoloji təsirlərinin qarşısının alınması üsulu

13.10.2011

Məmmədova A.O.

Biologiya fakültəsi

8

I20110087

Karbon qazının kimyəvi uducusu

13.10.2011

Allazov M.R.

Allazova N.M.

Babanlı D.M.

Babanlı M.B.

Kimya fakültəsi

Bookmark and Share