Search

Axtarış

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİNDƏ 2018-Cİ İLDƏ KEÇİRİLƏCƏK BEYNƏLXALQ KONFRANSLAR

 

Sıra sayı

Konfransın mövzusu /əsaslandırılma

 

 

 

 

 

Statusu

Keçiril

mə tarixi

Təşkilatçı

Keçirilə

cək ünvan

Xarici ölkələrdən dəvət olunan   nümayən

dələrin sayı

Təmsil olunan ölkələrin adı

1.

Mövzu: “Təhsil və cəmiyyət” konfransı

Əsaslandırılma: Sosial elmlər və psixologiya fakültəsində keçiriləcək konfrans iştirakçıların elmi maraqları dairəsi baxımından geniş və çoxşaxəlidir. Bunu nəzərə alaraq, gələn il nəzərdə tutulacaq konfransın mövzusu elm və təhsilin və bütövlükdə sosial həyat sahələrində psixoloji, social-mədəni, iqtisadi və siyasi problemlərin təhlili ilə bağlı olacaqdır. Bu istiqamətdə aparılan müzakirələr olduqca maraqlı və faydalı olacaqdır. Respublikanın müxtəlif elm və təhsil ocaqlarının nümayəndələri bu konfransda fəal şəkildə iştirak edə bilərlər.

Beynəlxalq

20 aprel

Bakı Dövlət Universiteti,  Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi

AZ1148, Z.Xəlilov küçəsi-23

12 nəfər

Rusiya, Ukrayna, Belarus, Gürcüstan, Türkiyə

2.

Mövzu: Akademik Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş gənc alimlərin  və tədqiqatçıların “Müasir biologiyada innovativ yanaşmalar” konfransı

Əsaslandırılma: Müasir biologiyanın innovasiya problemlərinin, biologiya sahəsindəki son nailiyyətlərin təhsildə və elmi-tədqiqat işlərində tətbiqinin öyrənilməsi məqsədi ilə VIII Beynəlxalq konfrans keçirilir.

Beynəlxalq

 

 

 

 

27-28

aprel

 

 

 

Bakı Döv-

lət Universi

teti, Biolo

giya fakül

təsi

 

 

 

AZ1148, Z.Xəlilov küçəsi-23

 

 

13 nəfər

 

 

 

 

 

Türkiyə, Rusiya

İtaliya, Almaniya

Çexiya, Qazağıstan

Özbəkistan, İran Ukrayna,Bolqarıs

tan, Gürcüstan Belarusiya

3.

 

 

Mövzu: Ümummilli Lider H.Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş “Kitabxana-informasiya fəaliyyətində innovasiyalar və fənlərarası inteqrasiya” konfransı

Əsaslandırılma: Son illər kitabxana-informasiya fəaliyyəti və fənlərarası inteqrasiya sahəsində meydana çıxan innovativ istiqamətlərin araşdırlması, bu sahədə dünya təcrübəsinin öyrənilməsi və tətbiqi

 

Beynəlxalq

04 may

Bakı Dövlət Universiteti. Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi

AZ1148, Z.Xəlilov küçəsi-23

 

10 nəfər

Rusiya, Türkiyə

Ukrayna

4.

Mövzu: Ümummilli Lider H.Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş “Hüquq elminin aktual problemləri” konfransı

Əsaslandırılma: Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktiki konfransda hüquq elminin müxtəlif sahələrinə  dair görkəmli azərbaycanlı və xaricdən olan alimlərin məruzələrlə çıxışı və bir neçə istiqamətdə plenar iclasların keçirilməsi nəzərdə tutulub. Nəticə olaraq konfransın materialları çap olunacaq.

 

Beynəlxalq

 

 

10-11

may

 

Bakı Dövlət Universiteti, Hüquq fakültəsi

AZ1148, Z.Xəlilov küçəsi-23

 

10 nəfər

 

 

Türkiyə, Polşa, Ukrayna, Gürcüstan, RF  və b. MDB ölk.

 

 

5.

Mövzu: “Müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublika” konfransı

Əsaslandırılma: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin  100 illiyi  haqqında” 16 may 2017-ci il tarixli sərəncamına əsaslanaraq, Tarix fakültəsi  tərəfindən göstərilən mövzuda Beynəlxalq elmi konfransın keçirilməsi planlaşdırılır.

Beynəlxalq

 

21-23

may

Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi

AZ1148, Z.Xəlilov küçəsi-23

20-25 nəfər

Rusaiya, Türkiyə, Gürcüstan,  Moldaviya, Qazaxstan, Özbəkistan, Qırqızastan

6.

Mövzu: “Sənaye tətbiqli idarəetmə və optimallaşdırma” (СОIА-2018) VI  Beynəlxalq Konfransı

The 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications.

Əsaslandırılma: Bildiyiniz kimi optimallaşdırma və idarəetmə hal-hazırda ən aparıcı və aktual elm sahələrindən biridir. Çünki, elmin elə sahəsi yoxdur ki, bu elm sahələri oraya tətbiq olunmasın və cox lazımlı tətbiqlərini sənayedə, iqtisadiyatda tapmasın. Sənaye Tətbiqli Optimallaşdırma və İdarəetmə beynəlxalq konfransi ilk olaraq 2005 və 2008-ci illərdə Azərbaycanda keçirilmiş və geniş əks-səda doğurmuşdur. Konfransda dünyanın kifayət qədər tanınmış alimlərin iştirakı Azərbaycan elminin dünyada təbliğində və dünya elm fəzasına inteqrasiyasında mühüm rol oynamışdır. 3-cü konfrans, 2011-ci ildə Türkiyədə Bilkənt Universitetində, 4-cü konfrans 2013-cü ildə Sofiya Texniki Universitetində (Bolqarıstan Respublikası), 5-ci konfrans 2015-ci ildə Bakı Dövlət Universitetində keçirilmişdir. Təşkilat komitəsinin qərarı ilə növbəti  konfrans yenidən 11-13 iyul 2018- ci ildə Bakı  Dövlət Universitetində keçirilməsi nəzərdə tutulub.

Beynəlxalq

11-13 iyul

Bakı Dövlət Universiteti (Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-si)

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək tex

nologiyalar Nazirliyi ;

Təhsil Nazirliyi

AZ1148, Z.Xəlilov küçəsi-23

 

100-dən artıq

ABŞ, Serbiya,  Türkiyə, Meksika, Hindistan,  İspaniya,Rusiya,  Kazaxstan,  Ukrayna və s.

7.

Mövzu: “Qlobalaşma dövründə insan hüquqları və

milli hüquq sistemləri” konfransı

Əsaslandırılma: 10 dekabr Beynəlxalq İnsan hüquqları Bəyannaməsinin 70-illiyinə və 16 dekabr Beynəlxalq Paktların 52-illiyinə həsr olumuş beynəlxalq elmi-praktiki konfransda hüquq elminin müxtəlif sahələrinə  dair görkəmli Azərbaycan və xaricdən olan alimlərin məruzələrlə çıxışı və bir neçə istiqamətdə plenar iclasların keçirilməsi nəzərdə tutulub.

 

 

Beynəlxalq

 

 

11

dekabr

 

 

Bakı Dövlət Universiteti

Hüquq fakültəsi

AZ1148, Z.Xəlilov küçəsi-23

 

 

10 nəfər

 

Türkiyə, Polşa, Ukrayna,Gürcüstan RF və b. MDB ölk.

 

 

8.

 

Mövzu: “Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik” konfransı

Əsaslandırılma: Müasir gənc nəslin azərbaycançılıq ideologiyasını mənimsəməsi və ərazi-əhali tarixi məsələlərinin dərindən araşdırılması, öyrənilməsi üçün Dünya azərbaycanlıları: tarixi demoqrafiyaETL-in profilinə uyğun belə bir ənənəvi beynəlxalq konfransın keçirilməsi aktualdır.

Beynəlxalq

21-22 dekabr

Bakı Dövlət Universiteti (Tarix fakültəsi)  Təhsil Nazirliyi, Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi

AZ1148, Z.Xəlilov küçəsi-23

 

20 nəfər

 

 

 

Türkiyə,

Gürcüstan,

Rusiya,

Ukrayna

 

 

Bookmark and Share