Search

Axtarış

2017-ci ildə Bakı Dövlət Universitetində keçiriləcək elmi konfranslar, konqreslər, simpoziumlar haqqında

M Ə L U M A T

Sıra sayı

Konfransın mövzusu /əsaslandırılma/.

 

Statusu

Keçirilmə tarixi

Təşkilatçı

I.  B E Y N Ə L X A L Q   S Ə V İ Y Y Ə L İ    K O N F R A N S L A R

1.

Mövzu: “Müasir medianın yaradığılıq prinsiplərini milli mətbuata tətbiqi yolları”

Əsaslandırma: Beynəlxaq aləmdə müasir medianın yaradığılıq prinsipləri milli mətbuata necə tətbiq olunması təcrübəsi ilə yaxından tanış olmaq

Beynəlxalq

24 fevral 2017

BDU

Jurnalistika fakültəsi

 

 

2.

 

 

Mövzu: Gənc alim və tədqiqatçıların“Müasir Biologiyanın innovasiya problemləri”

Əsaslandırılma:Müasir biologiyanın innovasiya problemlərinin, biologiya sahəsindəki son nailiyyətlərin təhsildə və elmi-tədqiqat işlərində tətbiqinin öyrənilməsi məqsədi ilə VII Beynəlxalq konfrans keçirilir.

Beynəlxalq

 

 

 

 

27-28 Aprel 2017

 

 

 

BDU

Biologiya fakültəsi

 

 

 

 

3.

Mövzu: “Hüquq elminin aktual problemləri”

Əsaslandırılma: Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan  olmasının 94-cü  ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktiki konfransda hüquq elminin müxtəlif sahələrinə dair Azərbaycandan və xaricdən olan görkəmli alimlərin məruzələrlə çıxışı və bir neçə istiqamətdə plenar iclasların keçirilməsi nəzərdə tutulub.

Beynəlxalq

 

 

 

 

5 may 2017

BDU

Hüquq
fakültəsi

 

4.

Mövzu: Akademik Həsən əliyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri” III Beynəlxalq elmi konfransı

Əsaslandırma: Sürətli texnogen fəaliyyət, ətraf mühitə qeyri-planlı yanaşma, idarəsiz elmi-texniki tərəqqi, təbiətə gücləndirilmiş təzyiq, Yer kürəsinin təbii sərvətlərinin nizamsız istifadəsi nəticəsində yaranan qlobal ekoloji problemlər ümumbəşəri krizislərə səbəb olmuşdur. Biosferin mövcudluğuna qlobal təhlükənin çıxış yolu ilk öncə ekoloji bilikləri formalaşdırmaq, insanları yaranan ekoloji problemlərlə tanış etmək və bu məsələlərin həlli yollarını axtarmaq lazımdır. Bu baxımdan ekologiya, təbiət və cəmiyyət problemlərinin araşdırılması mühüm məsələdir.

Beynəlxalq

7-8 dekabr 2017

BDU

Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi

5.

Mövzu: “Fizikaya müasir baxış”

Əsaslandırma: Beynəlxalq müstəvidə fizik alimlərimizin apardıqları elmi-tədqiqat işlərinin müzakirəsi gələcəkdə Respublikamızda bu sahədə prioritet istiqamətlərə yönəldilməsinə mühüm rol oynayacaqdır.

Beynəlxalq

20-22 aprel 2017

BDU 

Fizika fakültəsi

 

Bookmark and Share