Search

Axtarış

Cihazlar

 

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN ELMİ-TƏDQİQAT QURUMLARINDA İSTİFADƏ OLUNAN

ÖLÇÜ VASİTƏLƏRİ HAQQINDA MƏLUMAT BAZASI

Fizika Problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutunda yoxlama üçün nəzərdə tutulan cihazların siyahısı Yarımkeçiricilər fizikası şöbəsi

Сihazın

adı

Tipi

№-si

Buraxılış ili

AR Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Agentliyindən dövlət yoxlanmasından keçirilməsi

2007-ci il

2008-ci il

1

Generator

Г3-34

75003

1971

 

 

2

Generator

Г3-56/1

43628

1971

 

 

3

Generator

ГЗ-34

75003

1971

 

 

 

Generator

ГЗ-34

75003

 

 

002525 saylı şəhadətnamə ilə 17 mart 2008-ci ildə verilmişdir

4

Generator

ГЗ-56/1

43628

1971

000861 saylı şəhadətnamə ilə 20 noyabr 2007-ci ildə verilmişdir

 

5

Generator

Г3-56/1

3093

1978

 

 

 

Generator

Г3-56/1

5652

 

 

002529 saylı şəhadətnamə ilə 17 mart 2008-ci ildə verilmişdir

6

Generator

ГЗ-104

9332

1980

 

 

 

Generator

ГЗ-104

9332

 

 

002526 saylı şəhadətnamə ilə 17 mart 2008-ci ildə verilmişdir

7

Generator

ГЗ-54

8249

1981

 

 

8

Generator

ГЗ-109

10498

1981

127/42 saylı şəhadətnamə ilə 25 iyul 2007-ci ildə verilmişdir

 

 

Generator

ГЗ-109

88587

 

 

002541 saylı şəhadətnamə ilə 17 mart 2008-ci ildə verilmişdir

9

Generator

Г5-54

8056

1981

 

 

10

Generator

Г5-54

8249

1981

 

002524 saylı şəhadətnamə ilə 17 mart 2008-ci ildə verilmişdir

11

Ossilloqraf

C1-70

03946

 

 

 

12

Ossilloqraf

C1-74

18331

1975

 

 

13

Ossilloqraf

C1-74

2725

1985

 

 

14

Ossilloqraf

C1-74

3042

1985

124/42 saylı şəhadətnamə ilə 25 iyul 2007-ci ildə verilmişdir

 

15

Ossilloqraf

C1-79

Щ07301

 

 

002538 saylı şəhadətnamə ilə 17 mart 2008-ci ildə verilmişdir

16

Ossilloqraf

C1-83

Х01311

 

 

002533 saylı şəhadətnamə ilə 17 mart 2008-ci ildə verilmişdir

17

Gücləndirici

У2-6

2826

1976

129/42 saylı şəhadətnamə ilə 25 iyul 2007-ci ildə verilmişdir

 

18

Voltmetr elektronnıy sıfrovoy

BK-2-20

E090018

1974

 

 

19

Voltmetr

BK-2-20

П 070068

1977

000860 saylı şəhadətnamə ilə 20 noyabr 2007-ci ildə verilmişdir

 

20

Аналитик тярязи

ВЛ

 

 

 

 

 

Bioloji sistemlər fizikası» şöbəsi

 

1

Generator

ГЗ-109

18337

1982

000858 saylı şəhadətnamə ilə 20 noyabr 2007-ci ildə verilmişdir

 

 

2

Generator (aşağı tezlikli)

ГЗ-112

27026

1989

000856 saylı şəhadətnamə ilə 20 noyabr 2007-ci ildə verilmişdir

 

3

Generator

ГЗ-109

88587

1988

 

 

 

10

Generator

ГЗ-109

18039

1984

 

002530 saylı şəhadətnamə ilə 17 mart 2008-ci ildə verilmişdir

4

Osilloqraf

Ъ1-103

114588

1989

000857 saylı şəhadətnamə ilə 20 noyabr 2007-ci ildə verilmişdir

 

5

Osilloqraf

С1-114

0157989

 

123/42 saylı şəhadətnamə ilə 25 iyul 2007-ci ildə verilmişdir.

 

6

Voltmetr

Б7-21

Х050232

1984

000853 saylı şəhadətnamə ilə 20 noyabr 2007-ci ildə verilmişdir

 

7

Voltmetr

Б7-16А

П090116

1981

000854 saylı şəhadətnamə ilə 20 noyabr 2007-ci ildə verilmişdir

 

 

8

Voltmetr

Б7-21

Х020077

1984

 

 

 

9

Voltmetr

Б7-21А

П09199

1989

 

 

10

Voltmetr

Б7-21А

П09109

1989

125/42 saylı şəhadətnamə ilə 25 iyul 2007-ci ildə verilmişdir.

 

11

Universal voltmetr

Б7-21А

П09199

 

 

002540 saylı şəhadətnamə ilə 17 mart 2008-ci ildə verilmişdir

12

Universal voltmetr

Б7-21

П100154

 

 

002534 saylı şəhadətnamə ilə 17 mart 2008-ci ildə verilmişdir

13

Universal voltmetr

Б7-21

48709

 

 

002535 saylı şəhadətnamə ilə 17 mart 2008-ci ildə verilmişdir

14

Voltmetr

Б7-35

Ъ090430

1985

 

 

15

Voltmetr

Б2-35

0070114

 

 

002545 saylı şəhadətnamə ilə 17 mart 2008-ci ildə verilmişdir

16

Most

П5010

219

1984

128/42 saylı şəhadətnamə ilə 25 iyul 2007-ci ildə verilmişdir

 

17

Most

Е8-2

2952

1976

 

 

 

 

18

Tezlik ölçən

Ч3-63

2905423

1989

000855 saylı şəhadətnamə ilə 20 noyabr 2007-ci ildə verilmişdir

 

 

19

Analitik tərəzi

ВЛР-200г

775

1986

001165 saylı şəhadətnamə ilə 16 noyabr 2007-ci ildə verilmişdir

 

 

20

Analitik tərəzi

ВЛР-200г

38

1989

001166 saylı şəhadətnamə ilə 16 noyabr 2007-ci ildə verilmişdir

 

 

K İ M Y A fakültəsində yoxlama üçün nəzərdə tutulan cihazların siyahısı

«Neft kimyası və onun təbiətdə çevrilməsi» ETL-in ölçü vasitələri

Н

Сihazın adı

Tipi

№-si

AR Standartlaşdırma,Metroligiya və Patent üzrə Agentliyindən dövlət yoxlanmasından keçirilməsi

2000-2006-cı illər

2007-ci il

2008-cı il

1

Analitik tərəzi

ВЛР-200

570

3884/31 saylı şəhadətnamə ilə 24 noyabr 2003-cü ildə verilmişdir

001168 saylı şəhadətnamə ilə 16 noyabr 2007-ci ildə verilmişdir

 

2

Analitik tərəzi

ВЛР-200г

468

3883/31 saylı şəhadətnamə ilə 24 noyabr 2003-cü ildə verilmişdir

001169 saylı şəhadətnamə ilə 16 noyabr 2007-ci ildə verilmişdir

 

3

Çəki Daşları (1 ədəd)

Г-2-210

708

3875/31 saylı şəhadətnamə ilə 24 noyabr 2003-cü ildə verilmişdir

298/43 saylı şəhadətnamə ilə 17 may 2007-ci ildə verilmişdir

004165 saylı şəhadətnamə ilə 12 iyun 2008-ci ildə verilmişdir

3

Çəki Daşları (1 ədəd)

Г-2-210

819

 

 

004164 saylı şəhadətnamə ilə 12 iyun 2008-ci ildə verilmişdir

4

Ölçü silindiri

10 ml

 

Bütün illər üçün etibarlıdır (Birdəfəlik kleymo vurulmuşdur)

5

Ölçü silindiri

25 ml

 

Bütün illər üçün etibarlıdır (Birdəfəlik kleymo vurulmuşdur)

6

Ölçü silindiri

100 ml

 

Bütün illər üçün etibarlıdır (Birdəfəlik kleymo vurulmuşdur)

7

Ölçü silindiri

250 ml

 

Bütün illər üçün etibarlıdır (Birdəfəlik kleymo vurulmuşdur)

8

Viskozimetr

ВПЖ-2

5289

28/3221 saylı şəhadətnamə ilə 30 iyul 2003-cü ildə verilmişdir

339/40 saylı şəhadətnamə ilə 20 aprel 2007-ci ildə verilmişdir

004326 saylı şəhadətnamə ilə 19 iyun 2008-ci ildə verilmişdir

9

Viskozimetr

ВПЖ-4

2423

28/3222 saylı şəhadətnamə ilə 30 iyul 2003-cü ildə verilmişdir

340/40 saylı 20 aprel 2007-ci ildə verilmişdir

004325 saylı şəhadətnamə ilə 19 iyun 2008-ci ildə verilmişdir

10

Areometr

11 ядяд

КЛП

28/3181 saylı şəhadətnamə ilə 24 iyul 2003-cü ildə verilmişdir

337/40 saylı şəhadətnamə ilə 20 aprel 2007-ci ildə verilmişdir

004323 saylı şəhadətnamə ilə 19 iyun 2008-ci ildə verilmişdir

11

Saniyə-ölçən

Aqat

8512

105/30 saylı şəhadətnamə ilə 04 dekabr 2003-cü ildə verilmişdir

 

 

12

Neft məhsul-larının alışma temperaturunu təyin edən cihaz

0-360 °Ъ

ПВНЭ

161

28/3330 saylı şəhadətnamə ilə 31 iyul 2003-cü ildə verilmişdir

338/40 saylı şəhadətnamə ilə 20 aprel 2007-ci ildə verilmişdir

004324 saylı şəhadətnamə ilə 19 iyun 2008-ci ildə verilmişdir

13

Termometr

0-360 °Ъ

ТН-7

 

28/3221 saylı şəhadətnamə ilə 30 iyul 2003-cü ildə verilmişdir

 

 

14

Termometr

0-55 °Ъ

ТЛ-2

 

 

 

 

15

Termometr

50-105 °Ъ ТЛ-4

 

 

 

 

16

Su hamamı

LW-8

198

 

922 saylı attestat 16 noyabr 2007-ci ildə verilmişdir

 

 

«Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi» ETL-in ölçü vasitələri

 

1

Atom-absorbsion analizatoru

ААС-1Н

798083

1983

28/2877 saylı şəhadətnamə ilə 24 iyun 2003-cü ildə verilmişdir.

180/40 saylı şəhadətnamə ilə 2 mart 2007-ci ildə verilmişdir.

004254 saylı şəhadətnamə ilə 12 iyun 2008-ci ildə verilmişdir

2

İonomer

И-130

6614

1989

 

182/40 saylı şəhadətnamə ilə 2 mart 2007-ci ildə verilmişdir.

 

3

Spektro-fotometr, Lambda-40

PERKİN ELMER

1017072144

2002

181/40 saylı şəhadətnamə ilə 2 mart 2007-ci ildə verilmişdir.

004249 saylı şəhadətnamə ilə 12 iyun 2008-ci ildə verilmişdir

4

Fotoelektro-kalorimetr

КФК-2

8605904

1987

 

178/40 saylı şəhadətnamə ilə 2 mart 2007-ci ildə verilmişdir.

 

5

İonomer

АТ-3

13891600

2003

610 saylı şəhadətnamə ilə 10 fevral 2004-cü ildə verilmişdir

 

 

5

İonomer

У-130

0614

2003

 

 

004250 saylı şəhadətnamə ilə 12 iyun 2008-ci ildə verilmişdir

6

Analitik tərəzi

ВЛР-200

369

1986

 

 

001162 saylı şəhadətnamə ilə 16 noyabr 2007-ci ildə verilmişdir

 

 

7

Fotoelektro-kalorimetr

КФК-2МП

6997098

2002

 

 

177/40 saylı şəhadətnamə ilə 2 mart 2007-ci ildə verilmişdir.

 

8

Fotoelektro-kalorimetr

КФК-2

4899

1990

28/2876 saylı şəhadətnamə ilə 24 iyun 2003-cü ildə verilmişdir.

179/40 saylı şəhadətnamə ilə 2 mart 2007-ci ildə verilmişdir.

 

9

Fotoelektro-kalorimetr

КФК-2МП

8603569

1990

 

 

004251 saylı şəhadətnamə ilə 12 iyun 2008-ci ildə verilmişdir.

10

Fotoelektro-kalorimetr

КФК-2

8711011

1990

 

 

004252 saylı şəhadətnamə ilə 12 iyun 2008-ci ildə verilmişdir.

8

Fotoelektro-kalorimetr

КФК-2

н/с

1990

 

 

004253 saylı şəhadətnamə ilə 12 iyun 2008-ci ildə verilmişdir.

 

«Zərif üzvi sintez» ETL-in ölçü vasitələri

 

1

Analitik tərəzi

ВЛР-200

347

1990

 

2

Texniki tərəzi

1000 г

1592

1984

 

 

3

Analitik tərəzi

ВЛР-200

72

1989

001158 saylı şəhadətnamə ilə 16 noyabr 2007-ci ildə verilmişdir

«Alkenil fenol və karbonil birləşmələr kimyası» ETL-in ölçü vasitələri

 

1

Analitik tərəzi

ВЛР-200

711

2

Analitik tərəzi

АДВ-200

768

«Metalkompleks» ETL-in ölçü vasitələri

 

1

Analitik tərəzi

ВЛР-200

с 540

001163 saylı şəhadətnamə ilə 16 noyabr 2007-ci ildə verilmişdir

 

«Qeyri-üzvi materialşünaslıq» ETL-in ölçü vasitələri

 

1

Analitik tərəzi

ВЛР-200 г

545

1986

001161 saylı şəhadətnamə ilə 16 noyabr 2007-ci ildə verilmişdir

2

Laboratoriya tərəzisi

БЛК-500 г

 

1984

001160 saylı şəhadətnamə ilə 16 noyabr 2007-ci ildə verilmişdir

 

«Biotexnologiya» ETL-in ölçü vasitələri

 

1

Analitik tərəzi

ВЛР-200

972

1989

001159 saylı şəhadətnamə ilə 16 noyabr 2007-ci ildə verilmişdir

2

Fotokalorimetr

КФК-2

8913468

1989

 

 

«NANO Araşdırmalar Mərkəzi» nin ölçü vasitələri

 

1

Varian Furier Spectrometr

3600

FT-IR

010-0241-1086

2006

Прибор дает возможность провести качественный и количественный анализ образцов в инфракрасной области. Область исследования далекая (70-600 см-1), средняя (400-4000 см-1) и ближняя (4000-12500 см-1). Можно снять спектры пропускания, отражения и диффузного отражения.

80 min ABŞ dolları

2

KEITHLEY Sistem Еlectrometr

6514

1105090

2006

4500 ABŞ dolları

3

МНИПИ (измеритель иммитанса)

Е7-20

262 06

Belarus

2006

Прибор предназначен для измерения при синусоидальном напряжении параметров обьектов, представляемых параллельной или последовательной двухэлементной схемой замещения. Он может быть использован для научных исследований, контроля качества электрорадиоэлементов (ЭРЭ), для измерения неэлектрических величин с применением измерительных преобразователей неэлектрических величин в одну из измеряемых прибором величин.

1400 ABŞ dolları

4

Atom-qüvvət mikroskopu

 

Rusiya

2006

30000 ABŞ dolları

BDU-da yeni cihazlar

1

«BRUKER 300»

nüvə maqnit

rezonans spektrometri

2002

Almaniya «Bruker»

370 min ABŞ dolları

2

«APEX II»

Rentgen

difraktometri

2007

Almaniya «Bruker»

Üzvi və qeyri-üzvi mənşəli bütün kristalları analiz edir, kristallarda valent rabitələrin uzunluğunu, rabitələr arasındakı bucağı, torsion bucaqları, atomlar arası məsafəni və maddələrin fəza quruluşunu öyrənir.

 

395 min Avro

3

«Agilent 1200» maye

Xromatoqrafı

Qoşulmuş

«Esquire 6000» x

romato-kütlə spektrometri

2007

Almaniya «Bruker»

«Agilent 1200» maye Xromatoqrafı molekul kütləsi 6000-ə qədər olan birləşmələri qarışıqdan ayırır «Esquire 6000» xromato-kütlə spektrometriisə onların molekul kütlələrini təyin edir.

233 min Avro

4

USP

2008

ABŞ

 

 

 

Bookmark and Share