Search

Axtarış

Elm Festivalı

10-11    noyabr 2014-cü il - AMEA tərəfindən keçirilən  “Elm Festivalı”nda təşkil olunmuş sərgidə BDU- tərəfindən bir sıra əyani material təqdim olunub.

1.    17 fakültənin elmi fəaliyyətini əks etdirən,  2009-2014-cü illərdə nəşr olunan monoqrafiya və kitablar (7 stend);
2.    4 monitorda  son illərin innovativ elmi  araşdırmalarını  əks etdirən video-çərxlərin  nümayişi;
3.    Fizika fakültəsinin “Nanomaterialların kimyavi fizikası” kafedrası və NANO ETM  tərəfindən  2 nümayiş  
•    “Ətraf mühitin radioekoloji monitorinqinin tədqiqi”;
•    “Nanotoksikologioya – nanoölçülü metal hissəciklərinin bitkilərin həyat fəaliyyətinə təsiri”  f.ü.f.d. Z.Ə.Ağamaliyevin rəhbərliyi ilə təqdim olunmuşdur.

4. Kimya fakültəsinin əməkdaşları, “Üzvi kimya” kafedrasının dosenti N.Q.Şıxaliyev və “Zərif üzvi sintez” ETL-in ap.e.iş.A.V.Qurbanovun rəhbərliyi ilə
•    “Stereomikroskop ZEISS Stemi DV4 Microscope – üzvi və kompleks monokristallar”;
•    “Bruker SMART APEX II cihazında tədqiq edilmiş  kristallik quruluşlar  və molekullararası əlaqələr” nümayiş etdilmişdir.
5.Biologiya fakültəsi   “Biotexnologiya” ETL–in əməkdaşları tərəfindən iki
innovativ elmi iş nümayiş etdirilmişdir
•    “Biotexnologiyada molekulyar modelləşdirmə”-  
ap.e.iş, b.e.n. N.S. Səfərov;
•    “Mikrobioloji yanacaq elementi” - ap.e.iş., b.e.n. R. İ. Agalarov.
6. Geologfiya fakültəsi  Daşkəsən yatağından tüstülü kvarts nümayişə təqdim
etmişdir.

 Bookmark and Share