Search

Axtarış

HƏSƏNOV ELDAR ŞİRİN OĞLU

QISA MƏLUMAT FORMASI

Eldar Həsənov Şirin oğlu

Aparıcı elmi işçi. ETH-nin patent-lisensiya şöbəsinin rəhbəri,
texnika elmləri namizədi
İş tel.: (+994) 12 439 08 34
Mob. Tel.: (+994) 50 349 62 52
E- mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT:
12 dekabr 1943-cü ildə Ağcabədi rayonunda anadan olub. 1964-ci ildə Ağcabədi 7 saylı orta məktəbi bitirib. Azərbaycan Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinin 1974-ci ilin məzunudur.
1976-ci ildə Azərb. EA Qeyri üzvu və fiziki kimya institutunda elmi işçi işləmişdir.
1980-ci ildə aspiranturaya daxil olmuşdur. Bütün elmi araşdırımaları Moska ş. Bardin adına elmi-tədqiqat institutunun laboratoriyasında aparmışdır. 1987-ci ildə texniki elmlər namizədi dərəcəsini almışdır.
40-dan çox ixtira və elmi əsərlərin müəllifidir.
Ailəlidir. 1 övladı var. 2 nəvəsi var.
TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏsi VƏ ELMİ ADLARI :
• 1988-ci ildən hal hazıra kimi Bakı Dövlət Universiteti - aparıcı elmi işçi, t. e. namizədi, patent lisenziya şöbəsinin rəhbəri.
• 1968-1974-ci illər. Azərbaycan Dövlət Universiteti; Kimya fakültəsi - tələbə

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:

• 1988-ci ildən hal hazıra Bakı Dövlət Universitetində - aparıcı elmi işçi.
• 1992-1998-ci il İran İslam Respublikasının Təbriz Universitetində ekspert vəzifəsində çalışıb.

TƏDQİQAT SAHƏSİ:
• İddia sənədlərinin ilkin ekspertizanın keçirilməsi, prototipin, seçilməsi, ixtira təsfirinin təsnifatı və onun Milli patent ekspertiza təqdim edilməsi;
• Ekspertizalarının gedişinə nəzarət və mübahisə yaradan patent məsələlərənin ekspertlə müzakirəsi və onun həlli.
• ovuntu metallurgiyası.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:


• Beynəlxalq konfrans. Təbriz (İran) 20-22 sentyabr 1995-ci il;
• Beynəlxalq konfras Həmadan (İran) 5-8 oktyabr 1996-ci il;
• IX-Respublika elmi konfransı 2003-ci il. BDU. Bakı ş.
• X Respublika elmi konfransı 2007-ci il. BDU. Bakı ş.

Seçilmiş əsərləri:
1. Patent №İ 20010095 «14» may 2001-si il. «Kükürdsuz dəmir pudrasının alınması üsulu və onu təmin edən qurğu».
2. Patent №İ 20030057 «19» aprel 2003-ci il. «Dəmir tərkibli dənəverlərin reduksiya prosesində çatlarının qarşısının alınması üsulu.
3. Patent №İ 20030081 «30» aprel 2003-ci il. «Dəmirin bir başa reduksiya üsulu qurğu».
4. A.C. № 756730 (SSSR-ı). «Dəmir pudrasının alınması üsulu», Moskva. «23» aprel 1975-ci il.
5. A.C. № 756731 (SSSR-ı). «Dəmir pudrasının alınması ysulu». Moskva. «24» oktyabr 1997-ci il.

Bookmark and Share