Search

Axtarış

MƏNSUROVA SƏKİNƏ AĞA QIZI

Qısa məlumat forması:

Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Tədqiqat Hissəsinin böyük elmi işçisi

İş tel.: (+994 12) 439 04 43;

Mob. tel.: (+994 50) 351 11 64

Qısa bioqrafik məlumat:

21 oktyabr 1960-cı ildə İsmayıllı rayonunda anadan olub, azəbaycanlıdır, Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirib. Ailəlidir, iki övladı və iki nəvəsi var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adları:

Filologiya

Əmək fəaliyyəti:

1997-bu vaxta qədər Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Tədqiqat Hissəsinin böyük elmi işçisi

1994-1997 Bakı Dövlət Universitetinin Elmi-Tədqiqat Hissəsinin kiçik elmi işcisi

1980-1994 Bakı Dövlət Universitetinin Elmi-Tədqiqat Hissəsinin böyük inspektoru

1978-1980 Bakı Dövlət Universitetinin Elmi-Tədqiqat Hissəsinin inspektoru

Kitablar:


1. Vəliyev Q.Ə., Mansurova S.A. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ali məktəblərdə aparılan elmi-tədqiqat işlərinin iqtisadi və təşkilati problemləri (Akad.M.M.Əliyevain anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları) Bakı     Univ.nəş., 2008, səh.10-12.
2. Mansurova S.A. Çağdaş poeziyada Allah xofu (Dil və ədəbiyyat jurnalı. 2003, 4(38), səh. 44-46 Mansurova S.A. Çağdaş Azərbaycan poeziyasında dini mövzu (Çağdaş ədəbiyyatşünaslığın problemləri (məqalələr toplusu) Elm jurnalı, 2000, səh.49-57.
3. Mansurova S.A. Çağdaş poeziyada Tanrı sevgisi (Bakı Universitetinin xəbərləri, 1999, № 4, səh.91-94.
4. Mansurova S.A. Müasir mərsiyə ədəbiyyatı (Elm qəzeti, 1998, № 23-24 Mansurova S.A.Çağdaş poeziyada dini-fəlsəfi cərəyan (Elm və həyat jurnalı, 1997, №2, səh.10.
5. Mansurova S.A. Mir Cəlalın hekayələrində ailə-məişət mövzusu (Bakı Universitetinin Xəbərləri, 1997, № 1, səh.84-88.
6. Mansurova S.A. Çağdaş ədəbiyyatın mənəvi tərbiyələndirici funksiyasında dini motivlərin rolu. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları, Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri, Bakı, 2009, səh. 25-29.


 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share