Search

Axtarış

yeni cihazlar2010-cu ildə KİMYA fakültəsində qrant üzrə alınmiş cihazlar

 

Cihazın adı: DERİVATOQRAF
Əbduləziz şəhərinin Elm və Texnologiya Mərkəzi (Səudiyyə Ərəbistanı) və BDU arasındakı müqaviləyə əsasən layihə çərçivəsində alınmışdır

Dəyəri: 180 000 $

 

 

 


Cihazın adı: INTEGRA PRİMA markalı skanedici zond mikroskopu

Əbduləziz şəhərinin Elm və Texnologiya Mərkəzi (Səudiyyə Ərəbistanı) və BDU arasındakı müqaviləyə əsasən layihə çərçivəsində alınmışdır

Dəyəri: 132 600 $

 

 

 

 

 

 

 

 

Cihazın adı:Spektrofotometr Specord 250 PLUS BU
Ultrabənövşəyi və görünən oblastda optik spektrlərin tədqiqi
Almaniyanın “Analytik Jena”  firması, YUNESKO-nun maliyyə dəstəyi ilə TWAS proqramı çərçivəsində

Dəyəri: 20 000 $

 

 

  Cihazın adı: Ultrasonic VCX 500
Ultrasəs dalğalarının köməyi ilə nanozərrəciklər texnolog. üçün
ABŞ-ın “Sonics” firması,
YUNESKO-nun maliyyə dəstəyi ilə
TWAS proqramı çərçivəsində

Dəyəri: 3 700 $


2009-cu ildə alınan cihazlar:

 

 

Cihazın adı: "X Mark Spektrofotometr"

Əsas funksiyası: Fermentlərin aktivliyini təyin etmək üçün

Qiyməti: 25724 AZN.

Fransa, 2009

 

 


 

 
Cihazın adı: "Spektrometr UV-200-RS"

Əsas funksiyası: Maddələrin optik sıxlığın təyin etmək üçün

Qiyməti: 3823,20 AZN

İsrail, 2009

 

 

 

 

Cihazın adı: "Vorteks qarışdırıcısı VM-2000"

Əsas funksiyası: Vibrasiya vasitəsilə  məhlulların qarışdırılması üçün

Qiyməti: 944,00 AZN

İsrail, 2009

 

 

 

 

 

 
Cihazın adı: "Universal sentrifuqa"

Əsas funksiyası: 9000dövr/san-yə qədər, soyudulan müxtəlif fraksiyaların alınması üçün

Qiyməti: 944,00 AZN

Almaniya, 2009

 

 


 Cihazın adı: "Termostat DSO-300D"

Əsas funksiyası: Nümunələrin sabit temperaturda saxlanılması üçün

Qiyməti:  1357,00 AZN

İsrail, 2009

 

 

 

 Cihazın adı: "İnkubator DSİ-300D"

Əsas funksiyası: Mikroorqanizmlərin becərilməsi üçün

Qiyməti:  1333,40 AZN

İsrail, 2009

 

 

 
Cihazın adı: "Avtoklav 16 litr -STE-Tan"

Əsas funksiyası: Kimyəvi qabların və maddələrin sterilizə edilməsi üçün

Qiyməti:  3870,40  AZN

İsrail, 2009

 

 

 

 Cihazın adı: "Mini qızdırılan maqnit qarışdırıcısı 115x115mm, 300°C-MH-1"

Əsas funksiyası: Maqnit sahəsi vasitəsilə  məhlulların qarışdırılması üçün

Qiyməti:  371,70  AZN

İsrail, 2009

 

 

 

 

 Cihazın adı: "Hüceyrə saymaq üçün avadanlıq CLC-570"

Əsas funksiyası: Hüceyrələrin sayılması üçün

Qiyməti:  1416,00  AZN

İsrail, 2009

 

 

 

 

 

 

 


Cihazın adı: "Tərəzi SA-120 E"

Əsas funksiyası: Nümunələrin çəkisini təyin etmək üçün

Qiyməti:  3091,60 AZN

Yaponiya, 2009

 

 

 

 

 

 

 

Cihazın adı: "pH-metr"

Əsas funksiyası: Mühitin turşuluğunu təyin etmək üçün

Qiyməti:  696,20 AZN

İsrail, 2009

 

 

 

 

 


Cihazın adı: "Vakuum nasosu VF-204"

Əsas funksiyası: Vakuum vasitəsilə filtratların alınması

Qiyməti:  1551,70 AZN

İsrail, 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cihazın adı: "Qamma spektrometr"

Əsas funksiyası:

Qiyməti:  4974  $

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cihazın adı: "Dozimetr(rentgen və qamma şüalanma)"

Əsas funksiyası:

Qiyməti:  1122  $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cihazın adı: "Spectrometr: МКС-АТ6101, МКС-АТ6101В"

Əsas funksiyası:

Qiyməti:  10533  $

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cihazın adı: "Dozimetr-radiometr DKS-AT1121"

Əsas funksiyası:

Qiyməti:  2006  $

 

 

 

 

 

 

 

Cihazın adı: "Dozimetr-radiometr MKS- AT1125"

Əsas funksiyası:

Qiyməti:  2957  $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cihazın adı: "Dozimetr-radiometr MKS-PM1401K"

Əsas funksiyası:

Qiyməti:  10533  $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

right

 

2007-ci ildə alınan cihazlar:

Cihazın adı: «APEX II» (Almaniya) Rentgen difraktometri.

Qiyməti: 395 000 avro.

Əsas funksiyası: Üzvi və qeyri-üzvi mənşəli bütün kristalları analiz edir, kristallarda valent rabitələrin uzunluğunu, rabitələr arasındakı bucağı, torsion bucaqları, atomlar arası məsafəni və maddələrin fəza quruluşunu öyrənir.
 

Cihazın adı:«Agilent 1200» (Almaniya) maye Xromatoqrafı.

Qiyməti: 233 000 avro.

Əsas funksiyası: «Agilent 1200» maye Xromatoqrafı molekul kütləsi 6000-ə qədər olan birləşmələri qarışıqdan ayırır «Esquire 6000» xromato-kütlə spektrometriisə onların molekul kütlələrini təyin edir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cihazın adı: "SPEKTROFLÜORİMETR «CARY ECLIPSE"

Əsas funksiyası: Həyəcanlandırıcı mənbənin dalğa diapazonu..200-900 nm Şüalanmanın dalğa uzunluğu.200-900 nm. Cihaz bioloji, kimyəvi və fiziki obyektlərdə lüminisent analizi aparmağa imkan verir.

Qiyməti: 42 000$

Avstraliya «VARIAN» firması,

 

 

 

 

 

Cihazın adı: OPTİCAL EMİSSİON SPEKTROMETR, OPTIMA 2100 DV

Əsas funksiyası Sulu məhlullarda metalların təyini

Qiyməti: 150 000  $

ABŞ «Perkin Elmer» firmasının istehsalı

 
 

 


2006-cı ildə alınan cihazlar:

Cihazın adı: "Atom qüvvət mikroskopu (Rusiya)"

Əsas funksiyası:

Qiyməti: 30 000 $.


 

 

 2002-ci ildə alınan cihazlar:

Cihazın adı: "BRUKER 300" (Almaniya) nüvə maqnit rezonans spektrometri"

Əsas funksiyası: sintez olunan yeni maddələrin quruluşunu müəyyən edir.

Qiyməti: 370 min  $.

Ultrasonic VCX 500

Ultrasəs dalğalarının köməyi ilə nanozərrəciklər texnolog. üçün

ABŞ-ın “Sonics” firması,

YUNESKO-nun maliyyə dəstəyi ilə

TWAS proqramı çərçivəsində

Dəyəri: 3 700 $
Bookmark and Share