Search

Axtarış


Tomson Röyters 7-ci treninq

03/05/2017
Tomson Röyters Agentliyinin əməkdaşı BDU-da treninq keçirib

Tomson Röyters 6-cı treninq

02/05/2017
Tomson Röyters Agentliyinin əməkdaşı BDU-da treninq keçirib

Əqli mülkiyyət seminarı

27/04/2017
Təlim seminarında iştirak

Alimlik dərəcəsi almış gənc alimlər

30/11/2016

BDU-nun 30 yaşınadək alimlik dərəcəsi almış gənc alimləri

Fakültə (ETİ)     Adı, Atasının adı, Soyadı   İxtisası Elmi dərəcəsi(diplomun nömrəsi)   Nailiyyətləri

1. Tarix ; Xəlilzadə Arzu Cahid q. ;  5509.01 - “Tarixşunaslıq, mənbəşunaslıq və tarixi tədqiqat üsulları”. ; 25/06 2016-cı il tarixdə BDU nəzdində yaradılmış B/D.02.161 Dissertasiya Şurasında müdafiəsi keçirilib ; 25 elmi əsər

2. Filologiya ; Xanlarova Yeganə Əli q. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru.  50- elmi məqaləsi Mətbuatda(“Ədəbiyyat”, “Kaspi”, “Hərbi and”, “525-ci qəzet” və s.-də yazıları çap olunur.

3. Hüquq ; Ələsgərova Gülnaz Rəfail q. ;  MNB 0265445603.01 ;  29.03.2016 müdafiə edib ; 10 elmi əsəri

4. Hüquq ; Ələkbərova Nigar Ələddin q. ;  MNB 0247595603.01 ; FD 10165 ; 17 elmi əsəri

5. Hüquq ;  Aslanov Orxan Rüfət o ;  MNB 0215355611.01 ; FD 09963 ; 14 elmi əsəri

6. Hüquq ;  Məmmədova Lalə İsmayıl q ;  MNB 0205375612.01 ; 10.06.2016 müdafiə edib ; 18 elmi əsəri

7. Hüquq ; İbrahimova Aytəkin Nazim q. ; MNB 0195635607.01 ;  FD 10074 ; 18 elmi əsəri

8. Hüquq ; Əliyeva Fatimə Etibar q. ;  BB-1 0160035603.01 ;  FD 09804  ; 21 elmi əsəri

9. Hüquq ; Əliyeva Əsmər Əlimusa q. ; MNB 003620 5614.01 ; FD 08127 ; 27 elmi əsəri

10. Hüquq ; Abbaslı Aysel İlqar q ; MNB 017033 5608.01 ;  FD 08097 ; 17 elmi əsəri

11. Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat ; Eyyubov Kamran Yusif o. ;  İqtisadiyyat,Dünya İqtisadiyyatı,İqtisadi kibernetika ; İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru FD№08046  ; Dərs vəsaiti-“Экономичес кая дипломатия”,Bakı, 2016,Metodik vəs.”Экономика Азербайджана”, Bakı,2015,Proqram-“Azərbaycan İqtisadiyyatı”,”Экономическая дипломатия”.

12. Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat ; Gülməmmədova Günel Akif q. ; İqtisadi kibernetika,EkonoMetriya ;  İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru FD№09081 ; 14 elmi məqalə, 1 monoqrafiya (Almaniya)

13. Sosial elmlər və psixologiya ;  Nəsirova Nigar Ruslan q. ;  Psixologiya, İnkişaf psixologoyası ;  Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru FD №09598 ; 15-dən çox məqalə və tezis müəllifidir

14. Tətbiqi Riyaziyyat Elm Tədqiq İnstitutu ;  Hacıyeva Nazilə Səxavət q. ; Riyaziyyat ;  2016-cı ildə müdafiə edib ;  11 elmi əsəri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share